REKRUTACJA- KROK PO KROKU


 • Wypełnij FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY obok
Dziękujemy za przesłanie zgłoszenia na studia w Europejskiej Wyższej Szkole Prawa i Administracji. Na wskazany adres e.mail otrzymasz od nas w ciągu 2 dni pakiet informacji rekrutacyjnych.
 • Załóż konto na/w serwisie DZIEKANAT
 • Zaloguj się na konto w serwisie DZIEKANAT. Uwaga login i hasło założone w trakcie rejestracji jest Państwa loginem na etapie rekrutacji ale także w toku studiów. Wszelkie informacje zamieszczane są w systemie (harmonogramy zajęć etc.) dlatego prosimy o systematyczne sprawdzanie konta.
 • Uzupełnij dane osobowe lub dokonaj zmiany danych osobowych
 • Wybierz z oferty edukacyjnej wydział, kierunek studiów oraz specjalność. O ostateczny wybór specjalności poprosimy Cię po 5 semestrze studiów. Nie dotyczy specjalności realizowanych przy współpracy z MCBRiE których wybór nie podlega zmianie.
 • Zatwierdź wybór i wydrukuj kwestionariusz zgłoszeniowy (podanie z systemu)
 • Wydrukuj i podpisz ” Umowę o świadczenie nauki” – 2 egz. pobierz  umowa o swiadczenie nauki (jeśli masz problem z wydrukiem umowę otrzymasz wraz z decyzją o przyjęciu na studia )
 • Złóż osobiście lub za pośrednictwem poczty/kuriera wymagane w postępowaniu rekrutacyjnym dokumenty
 • Wnieś opłatę rekrutacyjną 85 zł w terminie rejestracji

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY NA STUDIA

Zapisz się już teraz! Wystarczy 60 sekund! Na wskazany adres e.mail otrzymasz dalsze informacje związane z rekrutacją. Jeśli masz więcej czasu wypełnij zgłoszenie i przejdź do kolejnych punktów.

Imię i nazwisko:

*WYBIERZ WYDZIAŁ (Londyn,Warszawa,Bruksela):

*FORMA STUDIÓW:niestacjonarne, niestacjonarne (przez internet):

*WYBIERZ SPECJALNOŚĆ:

Skąd dowiedziałeś się o ofercie EWSPA? (FB, baner, znajomi, ulotka, inne..)

*Wpisz swój adres email (obowiązkowe)

*Wpisz swój numer telefonu (obowiązkowe)

Jeżeli nie posiadają Państwo kompletu wymaganych w postępowaniu rekrutacyjnym dokumentów. Prosimy o informację telefoniczną lub pisemną do Działu Rekrutacji o przewidywanym terminie uzupełnienia.

Akty prawne i wzory dokumentów


 • Regulamin studiów EWSPA
 • Regulamin opłat
 • Regulamin rekrutacji
 • Umowa o kształcenie

REKRUTACJA - PŁATNOŚCI


Wszelkich wpłat z tytułu postępowania rekrutacyjnego, wpisowego oraz pozostałych opłat wynikających z regulaminu opłat za studia w Europejskiej Wyższej Szkole Prawa i Administracji należy dokonywać:

Bank Zachodni WBK (BZWBK)

Konto dla wpłat w złotówkach:
Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji
ul. Grodzieńska 21/29, 03-750 Warszawa
PLN – 31 1090 2590 0000 0001 3304 7743

Konta dla wpłat w walutach obcych:
EUR – 04 1090 2590 0000 0001 3305 5698
GBP – 36 1090 2590 0000 0001 3305 5704
SWIFT: WBKPPLPP

 • Po złożeniu wszystkich wymaganych dokumentów Komisja Rekrutacyjna/Dziekan Wydziału wydaje decyzje o przyjęciu na studia.
 • Wszelkie informacje dotyczące statusu Państwa zgłoszenia oraz informacje organizacyjne dotyczące toku nauki zostaną zamieszczone w systemie DVI

PRZENIESIENIE Z INNEJ UCZELNI


Załóż konto na/w serwisie rekrutacyjnym link- rekrutacja online
 • Prześlij podanie (wzór: wniosek-o-przyjecie-na-wyzszy-semestr-studiow )kierowane do Dziekana właściwego wydziału (Warszawa lub Londyn, Bruksela). 
 • Uwaga login i hasło założone w trakcie rejestracji jest Państwa loginem na etapie rekrutacji ale także w toku studiów. Wszelkie informacje zamieszczane są w systemie (harmonogramy zajęć etc.) dlatego prosimy o systematyczne sprawdzanie konta.
 • Do podania dołącz oryginał lub poświadczony odpis indeksu (na wstępnym etapie może być skan lub kserokopia) lub
 • kartę przebiegu studiów z podaną liczbą godzin zajęć z poszczególnych przedmiotów oraz punktacją ECTS.
 •  Dodatkowo należy dokonać opłaty rekrutacyjnej w wysokości 85 złotych.
 •  Dziekan Wydziału na podstawie przedstawionych przez Ciebie dokumentów podejmuje decyzję o przyjęciu na określony semestr studiów, określając termin zaliczenia ewentualnych różnic programowych.
 • Po uzyskaniu pisemnej zgody Dziekana właściwego Wydziału na podjęcie studiów kandydat,  składa osobiście lub za pośrednictwem poczty/kuriera wymagane w postępowaniu rekrutacyjnym dokumenty:
 1. podania o przyjęcie na studia (formularz dostępny na stronie internetowej Uczelni),
 2. oryginału odpisu urzędowego lub odpisu poświadczonego notarialnie świadectwa dojrzałości,
 3. kserokopię nowego dowodu osobistego (oryginał dowodu osobistego do wglądu),
 4. fotografie (37 x 50 mm zgodne z wymogami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych) podpisanych czytelnie imieniem i nazwiskiem,
 • Wydrukuj i podpisz ” Umowę o świadczenie nauki” – 2 egz. pobierz  umowa o swiadczenie nauki (jeśli masz problem z wydrukiem umowę otrzymasz wraz z decyzją o przyjęciu na studia )
 • Wnieś wpisowe na konto Uczelni

WZNOWIENIE STUDIÓW (studenci EWSPA)


 • Prześlij za pośrednictwem dziekanatu podanie kierowane do Dziekana wydziału. Jeśli nie wiesz do którego dziekanatu masz przesłać prześlij do działu rekrutacji na adres e.mail rekrutacja@ewspa.edu.pl
 • Wzór podania _wniosek-o-wznowienie-studiow
 • Dziekan Wydziału na podstawie twojego podania oraz dotychczasowych osiągnięć na studiach (karta ocen) podejmuje decyzję o przyjęciu na określony semestr studiów, określając termin zaliczenia ewentualnych różnic programowych.

Prosimy o systematyczne sprawdzanie zamieszczanych informacji na utworzonych przez Państwa kontach w trakcie rejestracji.


CENTRUM REKRUTACJI EWSPA

Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji
ul. Grodzieńska 21/29
03-750 Warszawa

ZADZWOŃ LUB NAPISZ

    + 44 753 87 63 281; 

    +48 732 968 818 (wszystkie dni tygodnia 9.00-20.00)

    rekrutacja@ewspa.uk

    londyn@ewspa.edu.pl

czynne: pn- piątek  8.00- 16.00

UWAGA! Przyjęcia odbywają się wg. kolejności zgłoszeń. Informujemy iż wymagane dokumenty w procesie rekrutacji mogą być dostarczone osobiście lub za pośrednictwem poczty.