DANE DO WPŁATY


Konto dla wpłat w złotówkach:

Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji
ul. Grodzieńska 21/29, 03-750 Warszawa

PLN – 31 1090 2590 0000 0001 3304 7743

Konta dla wpłat w walutach obcych:

EUR – 04 1090 2590 0000 0001 3305 5698
GBP – 36 1090 2590 0000 0001 3305 5704

W tytule płatności prosimy o podanie następujących informacji:
– nazwisko i imię kandydata/studenta EWSPA;
– rodzaj studiów (stacjonarne lub niestacjonarne );
– opłata rekrutacyjna/wpisowe/semestr;

Uwaga!  Opłata rekrutacyjna i wpisowe może być przesłane łącznie.

W sprawach dotyczących płatności prosimy o kontakt z księgowością Uczelni – pokój 7B tel. +48 22 619 90 11 wew. 31; e.mail: kasa@ewspa.edu.pl

Płatności można uregulować gotówką lub kartą kredytową w księgowości EWSPA, przy ul. Grodzieńskiej 21/29 – pokój 7B bądź przelewem na konto Uczelni. Studenci z terenu Wielkiej Brytanii mogą dokonać płatność w sieci przekazów pieniężnych SAMI SWOI (sprawdź najbliższy punkt http://www.przekazypieniezne.com/oddzialy-sami-swoi)

CZESNE ZA STUDIA


OPŁATY OBOWIĄZUJĄCE W OD ROKU AKADEMICKIM  2016/2017 - ZAMIEJSCOWY WYDZIAŁ PRAWA W LONDYNIE


Opłata rekrutacyjna:

Na podstawie art. 98 ust. 2a ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U Nr 164, poz. 1365 z późn. zm.) oraz zgodnie z Zarządzeniem Kanclerza w sprawie ustalenia zasad i wysokości opłat przez studentów rozpoczynających I rok studiów w Europejskiej Wyższej Szkole Prawa i Administracji w roku akademickim 2018/2019 za postępowanie związane z przyjęciem na studia na pierwszy rok wynosi 85 PLN i jest uiszczana jednorazowo (kwota bezzwrotna) w dniu składania dokumentów.

Wpisowe:

Studia niestacjonarne 500 zł.
Studia niestacjonarne z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość 200 zł.

Czesne za studia:


Studia niestacjonarne

organizacja roku akademickiego trzysemestralna (wykłady w Zamiejscowym Wydziale Prawa w Londynie):

Ilość semestrów Płatność jednorazowa za semestr Płatność ratalna za semestr
Od I do X 2.800 PLN 4       raty po 720 PLN

Studia niestacjonarne z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość

organizacja roku akademickiego trzysemestralna (wykłady realizowane częściowo on-line):

Ilość semestrów Płatność jednorazowa za semestr Płatność ratalna za semestr
Od I do X 2.120 PLN 4       raty po 550 PLN

Studia niestacjonarne z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość z indywidualną opieką sprawowaną przez kadrę naukowo-dydaktyczną EWSPA

organizacja roku akademickiego trzysemestralna (wykłady realizowane częściowo on-line):

Ilość semestrów Płatność jednorazowa za semestr Płatność ratalna za semestr
Od I do X 2.700 PLN 4 raty po 700 PLN

OPŁATY OBOWIĄZUJĄCE W ROKU AKADEMICKIM 2015/2016 - ZAMIEJSCOWY WYDZIAŁ PRAWA W LONDYNIE


Opłata rekrutacyjna:

Na podstawie art. 98 ust. 2a ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U Nr 164, poz. 1365 z późn. zm.) oraz zgodnie z Zarządzeniem Kanclerza w sprawie ustalenia zasad i wysokości opłat przez studentów rozpoczynających I rok studiów w Europejskiej Wyższej Szkole Prawa i Administracji w roku akademickim 2015/2016 za postępowanie związane z przyjęciem na studia na pierwszy rok wynosi 85 PLN i jest uiszczana jednorazowo (kwota bezzwrotna) w dniu składania dokumentów.

Wpisowe:

Wysokość opłaty wpisowej dla kandydatów studiów niestacjonarnych oraz studiów niestacjonarnych distance learning (studia przez internet) wynosi 400 PLN- (Promocja do 20 października 2015 r- 50 PLN).

Czesne za studia:


STUDIA NIESTACJONARNE

Wykłady w Zamiejscowym Wydziale Prawa w Londynie

Ilość semestrów Płatność jednorazowa za semestr Płatność ratalna za semestr
I- X  semestr 2.800 PLN 4       raty po 720 PLN

Wykłady w Zamiejscowym Wydziale Prawa w Londynie + dodatkowa możliwość udziału w wykładach otwartych na terenie Europy

Ilość semestrów Płatność jednorazowa za semestr Płatność ratalna za semestr
I- X  semestr 2.800 PLN 4       raty po 720 PLN

Wykłady w Zamiejscowym Wydziale Prawa w Londynie + dodatkowa możliwość udziału w wykładach przez internet

Ilość semestrów Płatność jednorazowa za semestr Płatność ratalna za semestr
I- X  semestr 3480 PLN 4       raty po 895 PLN

Wykłady w Zamiejscowym Wydziale Prawa w Londynie + dodatkowa możliwość udziału w wykładach otwartych na terenie Europy oraz wykładach realizowanych przez internet

Ilość semestrów Płatność jednorazowa za semestr Płatność ratalna za semestr
I- X  semestr 3480 PLN 4       raty po 895 PLN

STUDIA NIESTACJONARNE DISTANCE LEARNING (studia przez internet)

Wykłady przez internet

Ilość semestrów Płatność jednorazowa za semestr Płatność ratalna za semestr
I- X semestr 2.120 PLN 4       raty po 550 PLN

Wykłady przez internet + dodatkowa możliwość udziału w wykładach otwartych na terenie Europy lub Zamiejscowym Wydziale Prawa w Londynie

Ilość semestrów Płatność jednorazowa za semestr Płatność ratalna za semestr
I- X semestr 3480 PLN 4       raty po 895 PLN