INSTYTUCJE POMOCY PRAWNEJ W ŚWIETLE REGULACJI WYBRANYCH PAŃSTW EUROPEJSKICH


Konferencja organizowana jest w ramach projektu badawczego ”Systemy prawne państw Unii Europejskiej. Zagadnienia prawno-porównawcze”.

Program
  • prof. dr hab. Roman Wieruszewski – referat „Prawo do sądu i jego ograniczenia w świetle aktów prawa międzynarodowego”
  • dr Michał Kowalski – referat „Systemy sądownictwa państw europejskich z uwzględnieniem kognicji sądów powszechnych i administracyjnych”
  • referat „Koszty postępowania sądowego w regulacjach wybranych państw europejskich”
  • referat „Przymus radcowsko – adwokacki w regulacjach wybranych państw europejskich”
  • referat „Systemy zwolnienia od kosztów sądowych i przyznawania profesjonalnego zastępstwa procesowego (adwokat, radca prawny) z urzędu w regulacjach państw europejskich” zgłoszenia | konferencjabruksela@ewspa.edu.pl

Data?


9 stycznia 2016
godzina 17:00


Miejsce?


Bruksela
Chaussee de Vleurgat 159

Jednomandatowe okręgi wyborcze – czy potrzebna jest zmiana ordynacji wyborczej do sejmu?


Konferencję zorganizowała założona przez Zrzeszenie Prawników Polskich o.Warszawa uczelnia prawnicza Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Warszawie we współpracy z Instytutem Nauk Prawnych PAN.

Warszawa


16 czerwca 2015 r. 

Bezpieczeństwo w Europie


Więcej Informacji Wkrótce

Warszawa


28 maja 2015 r